6.2.2019

V sekci „Jednotky“ je k jednotkám možné zadat i číslo garážového stání, které k jednotce náleží.


16.11.2018

Možnost filtrovat záznam odeslaných emailů dle stavu odeslání.


23.4.2018

V sekci „Členové“ byla zpřístupněna možnost volby údajů, které chcete mít obsaženy na tisknutém seznamu členů.


9.4.2018

Dne 25.5.2018 dochází ke změně obchodních podmínek v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR). Znění nových obchodních podmínek naleznete zde.


1.3.2018

K tématům schůze výboru a shromáždění vlastníků je možné psát rozsáhlejší textový obsah a také usnesení. Dále je možné libovolně měnit pořadí zadaných témat.


5.2.2018

Na přihlašovací stránku je možné umístit fotografii domu. Toto nastavení naleznete v sekci „Správce -> Nastavení stránek“.


22.1.2018

Závadu, která byla v systému označena jako vyřešená je možné znovu přepnout do stavu „řeší se“, nebo „nevyřešeno“.


12.12.2017

K jednotkám je nyní možné přidávat libovolný počet měřidel v samostatné sekci „Měřidla“.


25.10.2017

V sekci „Správce“ naleznete možnost hromadné kontroly vlastníků v insolvenčním rejstříku (ISIR).


9.8.2017

V sekci „Jednotky“ je k jednotkám možné zadat i číslo sklepa, který k jednotce náleží.


16.6.2017

V kalendáři je zobrazován termín konce hlasování v anketách.


1.6.2017

Byla přidána role „Předseda kontrolní komise“ a externí role pro členy výboru, kteří nejsou vlastníky jednotek.


7.4.2017

Jednu emailovou adresu lze zadat k více členům a provést tak sjednocení přihlášení. Po přihlášení přes tuto emailovou adresu je následně možné vybrat, za jakého člena si přejete stránky používat a přepínat mezi nimi.


24.3.2017

V sekci „Správce“ naleznete možnost aktualizace vlastníků a jejich podílů z katastru nemovitostí.


9.3.2017

Nájemníci byli přeřazeni do sekce členové pod roli s názvem „Uživatel jednotky“. Tato změna přináší možnost zařazovat uživatele do skupin členů, evidovat rodinné příslušníky bydlící v jednotkách a provádět změny role z uživatele jednotky na člena SVJ. Další změnou je přemístění nastavení skupin členů pod sekci „Správce“.


21.2.2017

Stránky nově obsahují kalendář pro ukládání plánovaných událostí. Události mohou mít nastavené opakování a včasné upozornění pomocí emailu, nebo SMS zprávy. Připravované schůze výboru a shromáždění vlastníků se do kalendáře zařazují automaticky.


27.12.2016

Ve svém profilu nově naleznete možnost nastavení změny velikosti písma u všech tiskových výstupů.


20.12.2016

V sekci „Správce“ máte nyní možnost detailního nastavení všech oprávnění na stránkách. Lze tak stanovit například kdo může obdržet pozvánky na schůzi, kdo nahrávat dokumenty a mnoho dalšího. Ve výchozím stavu je vše nastaveno od nás. Pokud nevyžadujete speciální nastavení, tak v této sekci není nutné provádět žádné změny.


12.10.2016

V sekci hlášení závad, oznámení výboru, hlasování a diskuse je nově možné řadit dle data posledního komentáře. Snadno si tak zobrazíte příspěvky, kde se naposledy diskutovalo.


1.9.2016

Ke všem stránkám fungujícím pod vlastní doménou nyní automaticky poskytujeme zdarma důvěryhodný SSL certifikát od certifikační autority Let's Encrypt a dále umožňujeme instalaci vlastního SSL certifikátu přímo na stránkách v sekci Správce -> Doména a DNS.


16.6.2016

Možnost přidávání příloh k oznámení výboru, závadám, diskusím, anketám a všem komentářům.


24.5.2016

V sekci „Správce“ naleznete novou podsekci „Doména a DNS“, která Vám usnadní možnost provozu stránek pod vlastní doménou a správu DNS této domény.


18.5.2016

Filtrování dokumentů bylo rozšířeno o možnost filtrace dle skupiny členů, shromáždění, schůze výboru a jednotky.


3.4.2016

U definice vlastních jednotek možnost přidat více jednotek najednou dle zadaného rozsahu.


22.3.2016

V sekci „Správce“ naleznete záznam emailů a SMS odeslaných ze stránek. Snadno tak můžete kontrolovat, jaké zprávy se odeslaly a jejich stav.


4.3.2016

U nevyřešených závad je možné změnit stav závady na „řeší se“. O této změně stavu je člen který závadu nahlásil informován emailem a řešené závady jsou v seznamu závad od nevyřešených barevně odlišeny.


27.2.2016

Veškeré emaily odesílané ze stránek jsou nově podepisovány technologií DKIM. Tento digitální podpis příjemci emailu zaručuje, že email pochází skutečně ze stránek svjo.cz a zvyšuje tím jeho důvěryhodnost.


29.12.2015

Spustili jsme partnerský program pro správcovské firmy, které chtějí svým klientům poskytovat internetové stránky založené na systému svjo.cz. Partnerský program nabízí především hromadné slevy a zjednodušuje správu většího množství stránek.


22.11.2015

Dokumenty je možné filtrovat dle názvu a popisku.


19.11.2015

Export seznamu členů, nájemníků a jednotek do formátu CSV pro možnost zpracování dat i v jiných aplikacích.


22.10.2015

U jednotek je možné zadat, zda se jedná o bytovou, nebo nebytovou jednotku a upřesnit její umístění.


2.10.2015

Možnost tisku prezenční listiny na připravované shromáždění vlastníků.


24.8.2015

Pozvánky na shromáždění vlastníků je volitelně možné zaslat i členům družstva a externímu správci domu/stránek. Volbu naleznete v sekci „Správce“.


6.8.2015

Byl změněn přístup nájemníků k dokumentům. Ve výchozím nastavení již nemají nájemníci k dokumentům přístup. Nejsou jim zobrazeny a nemohou je stahovat. Pokud přidáváte dokument, který má být přístupný i nájemníkům, tak je při přidávání nutné zaškrtnout volbu „Dokument dostupný všem nájemníkům“. Výjimku tvoří domovní a požární řád. Pokud chcete zpřístupnit již přidané dokumenty, tak využijte možnost upravit dokument.


30.7.2015

K jednotkám je možné uložit libovolné textové poznámky, které budou zobrazeny pouze oprávněným osobám.


5.6.2015

V profilu nově naleznete možnost automaticky zařadit všechny nové příspěvky na stránkách mezi sledované.


27.5.2015

Jakýkoliv dokument je možné omezit pouze pro vlastníky vybrané jednotky.


22.5.2015

V sekci „dokumenty“ je možné přidat dokument, který bude odkazem na jiný zdroj v internetu. Cílem odkazu může být dokument, článek, nebo i video.


19.5.2015

U zadávaní telefonního čísla byla přidána možnost uvést mezinárodní předvolbu.


28.4.2015

V úpravě oznámení výboru je k dispozici možnost opakovaně rozeslat emailová a SMS upozornění.


24.4.2015

Samostatná funkce omezení viditelnosti příspěvku pouze pro výbor byla zrušena. Tuto funkci nyní plně nahradily „skupiny členů“, kde nově naleznete skupinu „Výbor společenství“, která vždy automaticky zahrnuje všechny členy výboru. Stávající příspěvky a dokumenty označené pouze pro výbor byly automaticky převedeny pod tuto skupinu.


10.4.2015

K jednotkám je možné uložit variabilní symbol pro platby za jednotku, číslo elektro/vodo/plynoměru, libovolné textové poznámky a přiřadit nahrané dokumenty.


31.3.2015

Při vytváření ankety je nově možné určit, zda mají být výsledky hlasování zobrazeny průběžně, nebo až po ukončení hlasování.


27.2.2015

Byla zpřístupněna nová sekce kontakty pro možnost zadání kontaktů na firmy a osoby.


23.2.2015

Do SMS upozornění nahlášené závady je nově vkládán i název nahlášené závady a do oznámení výboru název tohoto oznámení.


22.2.2015

Možnost tisku seznamu nájemníků a jejich řazení.


15.1.2015

Sekce „Připravovaná schůze“ byla přejmenována na „Příprava shromáždění“.


9.1.2015

Oprávněné osoby mají nově v profilu u ostatních členů zobrazeno, jaká mají aktivní SMS a emailová oznámení.


6.1.2015

Do sekce „Jednotky“ byl přidán údaj o počtu vlastníků a počtu bydlících osob.


4.1.2015

V sekci „Členové“ je nově k dispozici funkce řazení. Řadit členy lze dle bytu, jména, role a emailu.


1.1.2015

Byl zpřístupněn nový systém zadávání jednotek v sekci „Jednotky“. Tento systém umožňuje zadání podílu jednotky na společných částech domu. V sekci „Členové“ nastavení libovolného počtu vlastníků jednotky a jejich spoluvlastnického podílu na jednotce. Dále bylo přidáno zobrazení členů dle vlastnictví jednotek. Původní zadání vchodu a bytu bylo automaticky převedeno do nového systému. Přesto doporučujeme jeho kontrolu a případnou úpravu.


20.11.2014

Po přidání komentáře na stránky se daná konverzace automaticky zařadí mezi Vámi sledované. Toto chování lze zakázat v profilu.


4.11.2014

Adresu bydliště a textovou poznámku je možné vkládat i k nájemníkům.


30.10.2014

Možnost tisku oznámení výboru, pozvánek na schůzi, výsledků hlasování a seznamu členů.


28.10.2014

K připravované schůzi je možné zadat libovolný text jako doplňující informaci. Zadaný text bude součástí odeslaných pozvánek na schůzi.


23.10.2014

V sekci „Správce“ lze nově určit, do jakých sekcí stránek bude mít přístup externí správce domu.


8.10.2014

Možnost rozeslání emailového upozornění na nově nahraný dokument.


6.10.2014

K členům SVJ je možné zadávat číslo bankovního účtu. Zadání si může provést každý člen sám ve svém profilu, nebo oprávněná osoba v sekci „Členové SVJ“. Tuto možnost lze aktivovat v sekci „Správce“.


30.9.2014

Ke schůzím je možné přiřadit dokumenty ze všech kategorií. V případě rozeslání pozvánek na schůzi je součástí pozvánky seznam těchto dokumentů společně s odkazem na stažení.


25.9.2014

Při plánování schůze je možné termín stanovit nezávazně a stejně tak místo konání. Pozvánky na schůzi lze rozeslat opakovaně. Při změně termínu, nebo místa konání, je tato změna v nové pozvánce viditelně zdůrazněna.


18.9.2014

Plánování schůze všech členů SVJ a výboru bylo rozděleno do samostatných sekcí, aby bylo možné plánovat obě schůze současně.


12.9.2014

Byla přidána nová sekce „záznam aktivity“, která obsahuje záznam aktivity všech členů na stránkách. Tato sekce je viditelná a dostupná pouze členům výboru a správci.


2.9.2014

Dokumenty je nově možné označit jako veřejné. Takto označené dokumenty lze stahovat pomocí odkazu i bez přihlášení na stránky. Tuto možnost lze aktivovat v sekci správce.


19.8.2014

Přidány nové kategorie dokumentů.


14.8.2014

Přidána role zástupce, který může zastupovat libovolného člena.


11.8.2014

Libovolné dva členy SVJ lze spojit jako manžele ve společném jmění manželů, nebo jako spoluvlastníky. Takto spojení členové mají poté pouze jeden hlas v anketě.


5.8.2014

Byla přidána role pro členy kontrolní komise a možnost zadání kontaktního emailu SVJ.


30.6.2014

K členům SVJ je možné zadávat adresu bydliště a libovolnou poznámku. Tuto možnost lze aktivovat v sekci správce.


26.6.2014

Dokumenty lze vyfiltrovat dle vybraného roku.


13.6.2014

Možnost vložení libovolného textu na přihlašovací stránku.


28.5.2014

Pokud nechcete používat některou ze sekcí stránek, tak ji můžete v nastavení stránek zakázat. Nebude tak zobrazena v menu stránek a nepůjde do ni vstoupit.


18.5.2014

Při vytváření ankety je možné zadat datum a čas, kdy se hlasování v anketě automaticky ukončí.


15.5.2014

U sekce hlasování je členům zobrazován počet anket, ve kterých ještě nehlasovali. Zároveň je po přihlášení na stránky zobrazena textová výzva k hlasování.


7.5.2014

Přidávání nájemníků bylo kompletně přepracováno a zařazeno mezi placené funkce stránek. Nájemníky nově naleznete v samostatné sekci stránek, kde si je členové SVJ mohou sami přidat. Oprávněné osoby mají navíc možnost přidávat nájemníky i pod jednotlivé členy SVJ. Přidávání nájemníků je možné i bez emailové adresy.


7.4.2014

Do členských rolí byla přidána role „Člen družstva“. Přiřazení této role je možné povolit v nastavení stránek, sekce správce. Její použití je vhodné, pokud ve Vašem domě funguje současně jak SVJ, tak bytové družstvo.


2.4.2014

Na stránky byla přidána možnost vytvářet vlastní skupiny členů SVJ. Tyto skupiny je možné použít v sekci oznámení výboru, dokumenty a diskuse. Můžete tak například přidat dokument, který bude určený pouze pro vybranou skupinu členů. Stejně tak oznámení výboru, nebo diskusní téma. Možnost vytvářet skupiny se aktivuje v nastavení stránek, sekce správce.


4.2.2014

Sekci „připravovaná schůze“ je nově možné použít i pro schůze výboru a k proběhlým schůzím je možné přiřadit libovolný počet dokumentů.


30.1.2014

Stránky nyní umožňují nastavení režimu pro SVJ s více domovními vchody. Po přepnutí stránek do tohoto režimu je možné ke každému členovi SVJ zadat nejen číslo bytu, ale i číslo vchodu. Docílíte tak větší přehlednosti v seznamu členů. Tento režim je možné aktivovat v sekci „správce“.


16.1.2014

V sekci dokumenty byla přidána možnost úpravy. Dodatečně tak můžete upravit například datum dokumentu, nebo jeho zařazení v kategorii.


17.11.2013

Při nahrávání dokumentů je nyní možné zadat datum. Starší dokumenty tak můžete datovat do minulosti a dosáhnete věrohodného řazení dle data.


16.11.2013

V sekci Členové SVJ je nově možnost úpravy neaktivovaných členů.


11.11.2013

V sekci správce je nyní možné členům SVJ zakázat možnost vytváření fotogalerií a nájemníků.


18.10.2013

Do nastavení profilu byla přidána možnost změnit řazení komentářů ve všech sekcích.


8.9.2013

Ve výsledcích hlasování lze zobrazit jak hlasovali jednotliví členové.


22.8.2013

Nová sekce hlasování s možností přidávání anket.


1.7.2013

Emailové adresy na které nelze doručovat jsou nyní v sekci členové SVJ zobrazeny červeně. Lze tak snadno zjistit, kteří členové nemají funkční emailovou adresu a zažádat je o novou.


30.5.2013

Vypracovali jsme pro Vás rozsáhlou nápovědu.


29.5.2013

Do sekce členové přidána možnost reaktivace člena SVJ, který byl již aktivován, ale na stránky se ještě nepřihlásil.


28.5.2013

Nová možnost nastavení role správce webu jak pro externí osobu, tak člena SVJ.


27.5.2013

Přidána fotogalerie.


22.5.2013

Možnost nahrávání uživatelských ikonek.


25.4.2013

Do dokumentů přidána nová kategorie pro zápisy ze schůzí výboru.


11.4.2013

Nová možnost úpravy vložených komentářů ve všech sekcích stránek.


8.4.2013

Přidána možnost emailových upozornění na nové komentáře u nahlášených závad, oznámení a v diskusi.


23.3.2013

Nově registrovaným SVJ automaticky stahujeme seznam členů SVJ z katastru, abychom tak usnadnili jejich zadávání.


21.3.2013

Opravena chyba u zarovnání dlouhých názvů nahraných dokumentů.


5.2.2013

V sekci členové SVJ přidána informace, zda se daný člen na stránky již přihlásil či nikoliv.


25.1.2013

V dokumentech nová možnost zobrazit soubory dle vybrané kategorie.


17.1.2013

Ve výpisu témat, oznámení a závad nově zobrazeno datum posledního komentáře.


13.1.2013

Členové výboru mají nyní možnost omezit přístup u daného tématu v diskusi pouze pro ostatní členy výboru a při přidávání oznámení zamezit automatickému rozeslání upozornění.


25.12.2012

Možnost přidat správce domu, který má přístup pouze k nahlášeným závadám.


16.12.2012

Rozšířeny kategorie v dokumentech o archivní zápisy ze schůzí.


19.10.2012

Přidána možnost využití vlastní adresy nasdum.cz místo přidělené adresy nasdum.svjo.cz.


25.8.2012

Zahájení ostrého provozu.